UZNÁVÁNÍ ZKOUŠEJÍCÍCH PRO ZKOUŠKY STROJVEDOUCÍCH K ZÍSKÁNÍ ZVLÁŠTNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI (OSVĚDČENÍ STROJVEDOUCÍHO)

Řízení drážních vozidel

 

OBECNĚ

 • Odborná způsobilost osob řídících drážní vozidlo se řídí zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 16/2012 Sb.
 • Zdravotní způsobilost osob řídících drážní vozidlo se posuzuje dle vyhlášky č. 101/1995 Sb.
 • Řídit drážní vozidlo na dráze tramvajové, trolejbusové, speciální, lanové a vlečce mohou jen osoby s platným průkazem způsobilosti k řízení drážního vozidla (§ 45 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách).
 • Řídit drážní vozidlo na dráze celostátní a regionální mohou jen osoby s platnou licencí strojvedoucího a platným osvědčením strojvedoucího (§ 46b odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách).
 • Provozování dopravy bez zdravotní a odborné způsobilosti je považováno za správní delikt dle § 52 odst.1 písm. f) zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách. V takovém případě může být udělena pokuta až do výše 10 000 000 Kč.

 

LICENCE STROJVEDOUCÍHO

 • Tento postup je určen pro zájemce o získání licence strojvedoucího v souladu s ustanoveními § 46c, § 46d a § 46e zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách a vyhlášky č. 16/2012 Sb. o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo.
 • Metodický pokyn se nezabývá možností získání odborné způsobilosti k řízení drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové, speciální, lanové a vlečce.

Celý text metodického pokynu v PDF.

Formuláře a návody k vyplnění stáhnete zde.

 

PRŮKAZ ZPŮSOBILOSTI NA VLEČKU

 • Tento postup je určen pro zájemce o získání odborné způsobilosti k řízení drážních vozidel na vlečce v souladu s ustanoveními § 45, § 46 a § 46a zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách
  a vyhlášky č. 16/2012 Sb. o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo.
 • Metodický pokyn se nezabývá možností získání odborné způsobilosti k řízení drážních vozidel na dráze celostátní a regionální.

Celý text metodického pokynu v PDF.

Formuláře a návody k vyplnění stáhnete zde.

 

PRŮKAZ ZPŮSOBILOSTI NA LANOVOU DRÁHU

 • Tento postup je určen pro zájemce o získání odborné způsobilosti k řízení lanové dráhy v souladu s ustanoveními § 45, § 46 a § 46a zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách a vyhlášky
  č. 16/2012 Sb. o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo.
 • Metodický pokyn se nezabývá možností získání odborné způsobilosti k řízení drážních vozidel na dráze celostátní a regionální.

Celý text metodického pokynu v PDF.

Formuláře a návody k vyplnění stáhnete zde.

 

METODICKÝ POKYN PRO AKREDITACI PRÁVNICKÉ NEBO FYZICKÉ OSOBY PRO ODBORNOU ZPŮSOBILOST OSOB DLE § 46S ODST. 4 ZÁKONA Č. 266/1994 SB., O DRÁHÁCH

 • Tento metodický pokyn je vydáván v souvislosti s vydáním zákona č. 319/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (dále jen „zákona“) a je určen pro žadatele o akreditaci právnické nebo fyzické osoby pro odbornou způsobilost osob zajišťujících provozování dráhy a drážní dopravy na železničních dráhách celostátních, regionálních, vlečkách a místních dle § 46s zákona.
 • Metodický pokyn stanovuje podmínky pro akreditaci právnické nebo fyzické osoby zajišťující přípravu k odborným zkouškám, ověřování odborné způsobilosti a následné pravidelné školení osob zajišťujících provozování dráhy nebo drážní dopravy a/nebo osob zajišťujících obsluhu, údržbu, opravy a kontrolu dráhy nebo drážních vozidel.

Celý text metodického pokynu v PDF.

Formuláře a návody k vyplnění stáhnete zde.

  

METODICKÝ POKYN UZNÁVÁNÍ ZKOUŠEJÍCÍCH PRO ZKOUŠKY STROJVEDOUCÍCH K ZÍSKÁNÍ ZVLÁŠTNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI (OSVĚDČENÍ STROJVEDOUCÍHO)

Celý text metodického pokynu v PDF.