Železniční vozidla

 

Sdělení odboru bezpečnosti a licencí pro dopravce, držitele vozidel, ECM a držitele návěsů

Průvodní dopis z ERA.

JNS UP Great Belt Accident - Task Force - Final Action Plan.

 

Klasifikace vnitrostátních předpisů - vzájemné uznávání (NRD)

Drážní úřad zpracoval národně referenční dokument (dále jen NRD) na základě požadavku článku 27 směrnice o interoperabilitě 2008/57/ES. Vnitrostátní předpisy uváděné v NRD byly klasifikovány podle přílohy VII této směrnice ve vzájemné součinnosti s členskými státy Nizozemsko, Německo, Polsko a Rakousko.

Vzajemne-uznavani.pdf

 

Národní registr železničních vozidel (NVR)

Vozidlo bez registrace, s pozastavenou či odňatou registrací nesmí být provozováno v evropské železniční síti ani na tuzemské celostátní a regionální dráze.

Celý text metodického pokynu v PDF.

 

Ověřování způsobilosti právnických osob k provádění technicko-bezpečnostních zkoušek drážních vozidel

Celý text metodického pokynu v PDF.

 

Zkoušky za jízdy

Pro vykonání zkoušek za jízdy na dráhách celostátních a regionálních a vlečkách musí být dodrženy zásady uvedené v § 43, odst. 9 zákona o dráhách č. 266/1994 Sb.

 

Schválení použití brzdových špalíků

Aktualizace dokumentu vydaného dne 14.02.2014.

Drážní úřad rozhodl v roce 2014 o schválení použití kompozitních brzdových špalíků kategotie LL na nákladních vozech registrovaných v ČR. Nový dokument aktualizuje stávající stav v této problematice.
I nadále je nutné dodržet povinnosti, které jsou uvedeny v dokumentu UIC SET 07 "Usage guidelines for composite brake block (10th edition)".

Celý text sdělení v PDF.

Neoficiální český překlad 10. vzdání příručky UIC SET 07.

UIC SET 07 - Usage guidelines for composite brake block.

 

Formuláře a návody k vyplnění naleznete zde.

 

Postavení jednotlivých subjektů systému údržby

Vzhledem k tomu, že Systém údržby popsaný v nové Směrnici o bezpečnosti (EU) 2016/798 z 11. května 2016 je platný pro všechna železniční vozidla definovaná v Nařízení (EU) 1302/2014 (TSI LOC and PAS), zveřejňujeme přehled, zobrazující postavení jednotlivých subjektů v systému údržby.

 

Postavení jednotlivých subjektů v systému údržby v PDF zde.

 

Metodický pokyn pro provozování vozidel na železniční síti v ČR

V souvislosti s vydáním Prováděcího nařízení komise (EU) 2018/545, kterým se stanoví praktická pravidla pro postup povolování železničních vozidel a typu železničních vozidel v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2008/57/ES a směrnicí 2016/797, která v České republice vstoupí v platnost 16.6.2020, ve snaze sjednotit pohled na stanovování způsobu použití typu vozidla na síti nebo sítích daného členského státu nebo rozšíření oblasti použití pro vozidla jedoucích do nebo ze stanic sousedních členských států s podobnými vlastnostmi sítě a poskytnout žadatelům přehlednou informaci o postupu při schvalování železničních vozidel do provozu, stanovil Drážní úřad pravidla dodatečného povolování do provozu, která vycházejí z platné národní a evropské legislativy:

  • Zákon o dráhách č. 266/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů;
  • Vyhláška č. 173/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů;
  • Směrnice 2008/57/ES (Směrnice o interoperabilitě evropského železničního systému);
  • Rozhodnutí (EU) 665/2011 (Prováděcí rozhodnutí o evropském registru povolených typů železničních vozidel).

Celý text metodického pokynu ve formátu PDF.

Příloha č.1 ve formátu PDF.