Železniční vozidla

 

Klasifikace vnitrostátních předpisů - vzájemné uznávání (NRD)

Drážní úřad zpracoval národně referenční dokument (dále jen NRD) na základě požadavku článku 27 směrnice o interoperabilitě 2008/57/ES. Vnitrostátní předpisy uváděné v NRD byly klasifikovány podle přílohy VII této směrnice ve vzájemné součinnosti s členskými státy Nizozemsko, Německo, Polsko a Rakousko.

Vzajemne-uznavani.pdf

 

Národní registr železničních vozidel (NVR)

Vozidlo bez registrace, s pozastavenou či odňatou registrací nesmí být provozováno v evropské železniční síti ani na tuzemské celostátní a regionální dráze.

Celý text metodického pokynu v PDF.

 

Ověřování způsobilosti právnických osob k provádění technicko-bezpečnostních zkoušek drážních vozidel

Celý text metodického pokynu v PDF.

 

Zkoušky za jízdy

Pro vykonání zkoušek za jízdy na dráhách celostátních a regionálních a vlečkách musí být dodrženy zásady uvedené v § 43, odst. 9 zákona o dráhách č. 266/1994 Sb.

 

Schválení použití brzdových špalíků

Aktualizace dokumentu vydaného dne 14.02.2014.

Drážní úřad rozhodl v roce 2014 o schválení použití kompozitních brzdových špalíků kategotie LL na nákladních vozech registrovaných v ČR. Nový dokument aktualizuje stávající stav v této problematice.
I nadále je nutné dodržet povinnosti, které jsou uvedeny v dokumentu UIC SET 07 "Usage guidelines for composite brake block (10th edition)".

Celý text sdělení v PDF.

Neoficiální český překlad 10. vzdání příručky UIC SET 07.

UIC SET 07 - Usage guidelines for composite brake block.

 

Formuláře a návody k vyplnění naleznete zde.

 

Postavení jednotlivých subjektů systému údržby

Vzhledem k tomu, že Systém údržby popsaný v nové Směrnici o bezpečnosti (EU) 2016/798 z 11. května 2016 je platný pro všechna železniční vozidla definovaná v Nařízení (EU) 1302/2014 (TSI LOC and PAS), zveřejňujeme přehled, zobrazující postavení jednotlivých subjektů v systému údržby.

 

Postavení jednotlivých subjektů v systému údržby v PDF zde.