Oznámení - zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení veřejnou vyhláškou pro stavbu: "Revitalizace trati Chlumec nad Cidlinou - Trutnov"

Vytisknout
Kategorie: Veřejné vyhlášky Zpět

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ
O PRODLOUŽENÍ LHŮTY
PLATNOSTI STAVEBNÍHO POVOLENÍ

Drážní úřad, jako drážní správní úřad, podle ustanovení § 54 odst. 1 a § 55 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah, podle ustanovení § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), obdržel dne 15. března 2023 odůvodněnou žádost stavebníka: Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 zastoupená Stavební správou východ, Nerudova /1, 77258 Olomouc, IČ 70994234 o prodloužení platnosti stavebního povolení č.j.: DUCR-7332/21/Lh ze dne 8. února 2021 pro stavbu dráhy:

“Revitalizace trati Chlumec nad Cidlinou - Trutnov“

 

Celý článek ve formátu PDF.

Vyvěšeno: 18.05.2023
Sejmuto: 02.06.2023
Číslo jednací: DUCR-27437/23/Lh
Zodpovídá: Veronika Bednářová