Rozhodnutí - stavební povolení pro stavbu dráhy "Oprava zabezpečovacího zařízení v žst. Sokolnice-Telnice"

Vytisknout
Kategorie: Veřejné vyhlášky Zpět

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ

Drážní úřad, jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon“), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon“) a ve spojení se zákonem č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „liniový zákon“)

vydává

na základě výsledku provedeného stavebního řízení podle § 115 odst. 1 a odst. 2 stavebního zákona

stavební povolení
pro stavbu dráhy:

“Oprava zabezpečovacího zařízení v žst. Sokolnice-Telnice“

 

Celý článek ve formátu PDF.

Příloha ve formátu v PDF.

 

Vyvěšeno: 27.03.2023
Sejmuto: 11.04.2023
Číslo jednací: DUCR-15192/23/Nv
Zodpovídá: Veronika Bednářová