Oznámení - společné povolení pro soubor staveb "Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) - zastávka Havířov střed (mimo)"

Vytisknout
Kategorie: Veřejné vyhlášky Zpět

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
SPOLEČNÉ POVOLENÍ

Drážní úřad, jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 a v souladu s § 94j odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a ve spojení se zákonem č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (dále jen „liniový zákon), ve znění pozdějších předpisů

vydává

na základě výsledku provedeného společného územního a stavebního řízení podle § 94p odst. 1 a v souladu s § 115 odst. 2 stavebního zákona

společné povolení

pro soubor staveb, kde stavbou hlavní je stavba dráhy:

“Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) – zastávka Havířov střed (mimo)“

 

Celý článek ve formátu PDF.

 

 

Vyvěšeno: 27.03.2023
Sejmuto: 11.04.2023
Číslo jednací: DUCR-18446/23/Bt
Zodpovídá: Veronika Bednářová