Usnesení - o usnesení o přerušení správního řízení ve věci změny kategorie dráhy a to části železniční vlečky velké Březno - Verneřice - Úštěk v úseku Lovečkovice - Mukařov

Vytisknout
Kategorie: Veřejné vyhlášky Zpět

USNESENÍ

Drážní úřad, jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dráhách“),
rozhodl

podle § 64 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), že správní řízení ve věci změny kategorie části železniční dráhy – vlečky

„Velké Březno – Verneřice - Úštěk“ (dále jen „vlečka“) v úseku Lovečkovice - Mukařov

přerušuje

současně s výzvou k odstranění nedostatků žádosti č.j. DUCR-17754/23/Bg ze dne 21. 3. 2023, adresovanou žadateli – právnické osobě TRAMMUSEUM z.s. se sídlem č.p. 40, 411 45 Lovečkovice, IČO 069 47 638. Pokud nebudou nedostatky odstraněny ve lhůtě stanovené ve výše uvedené výzvě Drážního úřadu, bude podle § 66 odst. 1 písm. c) správního řádu řízení zastaveno.

 

Celý článek ve formátu PDF.

Vyvěšeno: 23.03.2023
Sejmuto: 11.04.2023
Číslo jednací: DUCR-17756/23/Bg
Zodpovídá: Veronika Bednářová