Rozhodnutí - změna v užívání - Křimice

Vytisknout
Kategorie: Úřední deska Zpět

Drážní úřad jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a jako speciální stavební úřad pro stavby drah podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst.1 písm. b). zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),
povoluje
na základě výsledku provedeného řízení
podle § 127 odst. 4 stavebního zákona
změnu v užívání
stavby na dráze:
„Oplocení šrotiště a vybudování protihlukové bariéry na pozemku p.č. 1038/6 k. ú. Křimice“
(bývalé kontejnerové překladiště)
a změny v užívání:
„Kontejnerového překladiště INTRANS na výkup a zpracování kovového odpadu
Václav Suda kovový šrot“

 

Celý článek ve formátu PDF.

Vyvěšeno: 22.11.2022
Sejmuto: 08.12.2022
Číslo jednací: DUCR-65917/22/Rb
Zodpovídá: Jan Linhart