Rozhodnutí - "Odstranění TOR na přejezdu P8143 v km 11,557 trati Rohatec - Veselí nad Moravou"

Vytisknout
Kategorie: Úřední deska Zpět

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ

Drážní úřad, jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon“), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon“) a v souladu s § 94j odst. 1 stavebního zákona
vydává
na základě výsledku provedeného společného územního a stavebního řízení podle § 94p odst. 1 a s přihlédnutím k § 115 odst. 2 stavebního zákona
společné povolení
pro stavbu dráhy:

“Odstranění TOR na přejezdu P8146 v km 11,557 trati Rohatec - Veselí nad Moravou“

 

Celý článek ve formátu PDF.

Vyvěšeno: 15.11.2022
Sejmuto: 30.11.2022
Číslo jednací: DUCR-67806/22/Nv
Zodpovídá: Veronika Bednářová