Oznámení - "Odstranění TOR na přejezdu P8146 v km 11,557 trati Rohatec-Veselí nad Moravou"

Vytisknout
Kategorie: Úřední deska Zpět

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ POKRAČOVÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
A VÝZVA ÚČASTNÍKŮM ŘÍZENÍ K SEZNÁMENÍ S PODKLADY


Drážní úřad, jako drážní správní úřad, podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon“), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon“) a v souladu s § 94j odst. 1 stavebního zákona obdržel dne 28. dubna 2021 žádost stavebníka Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1, IČO:70994234 v zastoupení SB projekt s.r.o., Kasárenská 4063/4, 69501 Hodonín, IČO:27767442 o vydání společného povolení pro stavbu dráhy:

“Odstranění TOR na přejezdu P8146 v km 11,557 trati Rohatec - Veselí nad Moravou“

 

Celý článek ve formátu PDF.

 

 

Vyvěšeno: 12.09.2022
Sejmuto: 27.09.2022
Číslo jednací: DUCR-55127/22/Nv
Zodpovídá: Veronika Bednářová