Oznámení - "Čerčany – Světlá nad Sázavou"

Vytisknout
Kategorie: Úřední deska Zpět

Veřejná vyhláška
Oznámení o zahájení správního řízení


Drážní úřad, jako drážní správní úřad podle ustanovení § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dráhách“),

oznamuje

podle ustanovení § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“), že dne 22. 6. 2022 na základě žádosti právnické osoby České dráhy, a.s. se sídlem Nábřeží L.Svobody 1222, 110 15 Praha 1, IČO 709 94 226, bylo zahájeno správní řízení ve věci změny kategorie regionální dráhy:

 

"Čerčany – Světlá nad Sázavou"

Celý článek ve formátu PDF.

 

Vyvěšeno: 01.07.2022
Sejmuto: 16.07.2022
Číslo jednací: DUCR-39271/22/Lg
Zodpovídá: Veronika Bednářová