VYROZUMĚNÍ o podaném odvolání a výzva k vyjádření - „Polom – Suchdol nad Odrou, BC“

Vytisknout
Kategorie: Úřední deska Zpět

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
VYROZUMĚNÍ

o podaném odvolání a výzva k vyjádření

Drážní úřad, jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon“), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 zákona odst. 1 písm. b) č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a ve spojení se zákonem č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, vydal dne 27. května 2022 rozhodnutí – stavební povolení č.j.: DUCR-31628/22/Vs pro stavbu dráhy:

„Polom – Suchdol nad Odrou, BC“

 

 

Celý článek ve formátu PDF.

 

Vyvěšeno: 02.07.2022
Sejmuto: 19.07.2022
Číslo jednací: DUCR-40821/22/Vs
Zodpovídá: Veronika Bednářová