Společné povolení - Rekonstrukce žst.Rožnov pod Radhoštěm

Vytisknout
Kategorie: Úřední deska Zpět

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
SPOLEČNÉ POVOLENÍ

Drážní úřad, jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon“), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 a § 94j odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon“)
vydává
na základě výsledku provedeného společného územního a stavebního řízení podle § 94p
a s přihlédnutím k § 115 odst. 2 stavebního zákona
společné povolení
pro soubor staveb s názvem

Rekonstrukce žst.Rožnov pod Radhoštěm

 

Celý článek ve formátu PDF.

Vyvěšeno: 24.06.2022
Sejmuto: 08.07.2022
Číslo jednací: DUCR-38267/22/Sj
Zodpovídá: Václav Uhlíř