SPOLEČNÉ POVOLENÍ - Rekonstrukce žst. Bystřice pod Hostýnem

Vytisknout
Kategorie: Úřední deska Zpět

Veřejná vyhláška

SPOLEČNÉ POVOLENÍ

Drážní úřad, jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon“), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon“) a v souladu s § 94j odst. 1 a 2 stavebního zákona
vydává
na základě výsledku provedeného společného územního a stavebního řízení podle § 94p
a s přihlédnutím k § 115 odst. 2 stavebního zákona
společné povolení
pro soubor staveb s názvem

Bystřice pod Hostýnem
Rekonstrukce žst. Bystřice pod Hostýnem

 

Celý článek ve formátu PDF.

Vyvěšeno: 26.11.2021
Sejmuto: 10.12.2021
Číslo jednací: DUCR-68753/21/Sj
Zodpovídá: Jan Linhart