OZNÁMENÍ O UKONČENÍ DOKAZOVÁNÍ - Rekonstrukce žst. Bystřice pod Hostýnem

Vytisknout
Kategorie: Úřední deska Zpět

Veřejná vyhláška

Oznámení o ukončení dokazování a výzva účastníkům řízení dle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Drážní úřad v souladu s § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ( dále jen „správní řád“) oznamuje účastníkům společného řízení pro soubor staveb s názvem

Bystřice pod Hostýnem

Rekonstrukce žst. Bystřice pod Hostýnem

stavebníka Správa železnic, státní organizace,, Dlážděná 1003/7, Praha, IČ 70994234, zastoupeného na základě písemné plné moci MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc, IČ 64610357,
že po uplynutí lhůty, stanovené v oznámení zahájení stavebního řízení č.j. DUCR-56789/21/Sj ze dne 11.10.2021 k uplatnění stanovisek a námitek účastníků řízení, bude mít shromážděny veškeré podklady pro vydání rozhodnutí ve věci.

Drážní úřad v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu sděluje účastníkům řízení, že se mohou s těmito podklady seznámit ve lhůtě od 11.11.2021 do 19.11.2021. Po uplynutí této lhůty bude vydáno rozhodnutí ve věci.

 

Celý článek ve formátu PDF.

Vyvěšeno: 13.10.2021
Sejmuto: 29.10.2021
Číslo jednací: DUCR-58624/21/Sj
Zodpovídá: Veronika Bednářová