OZNÁMENÍ - pokračování společného územního a stavebního řízení - Rekonstrukce žst. Bystřice pod Hostýnem

Vytisknout
Kategorie: Úřední deska Zpět

V e ř e j n á  v y h l á š k a


OZNÁMENÍ POKRAČOVÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ


Drážní úřad, jako drážní správní úřad, podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon“), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon“) a v souladu s § 94j odst. 1 a 2 stavebního zákona obdržel dne 6.4.2021 žádost stavebníka Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha, IČ 70994234, zastoupený MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc, IČ 64610357, o vydání společného povolení pro soubor staveb s názvem


Bystřice pod Hostýnem


Rekonstrukce žst. Bystřice pod Hostýnem

 

Celý článek ve formátu PDF.

Vyvěšeno: 11.10.2021
Sejmuto: 26.10.2021
Číslo jednací: DUCR-56789/21/Sj
Zodpovídá: Veronika Bednářová