VYROZUMĚNÍ - “Dálnice D1, stavba 0136 Říkovice-Přerov“

Vytisknout
Kategorie: Úřední deska Zpět

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
VYROZUMĚNÍ


o podaném odvolání a výzva k vyjádření
Drážní úřad, jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon“), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 zákona odst. 1 písm. b) č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a ve spojení se zákonem č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí, a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPVŽP“), vydal dne 23. srpna 2021 rozhodnutí – stavební povolení č.j.: DUCR-44395/21/Nv pro stavbu dráhy:


“Dálnice D1, stavba 0136 Říkovice-Přerov“

 

Celý článek ve formátu PDF.

Příloha vyrozumění:

Odvolání Děti země ve formátu PDF.

Vyvěšeno: 05.10.2021
Sejmuto: 20.10.2021
Číslo jednací: DUCR-56006/21/Nv
Zodpovídá: Veronika Bednářová