ROZHODNUTÍ - „Modernizace trati Veselí n. L. - Tábor, II část, úsek Veselí n. L. - Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav - Doubí“

Vytisknout
Kategorie: Úřední deska Zpět

ROZHODNUTÍ

Drážní úřad jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), obdržel dne 11. února 2021 žádost stavebníka Správy železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČO: 70994234 – organizační jednotky Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9, zastoupeného společností METROPROJEKT Praha a.s., Argentinská 1621/36, 170 00 Praha, IČO:45271895

 

o povolení změny stavby dráhy:

„Modernizace trati Veselí n. L. - Tábor, II část, úsek Veselí n. L. - Doubí u Tábora, 2. etapa

Soběslav - Doubí“

před jejím dokončením.

 

Celý článek ve formátu PDF.

Vyvěšeno: 16.09.2021
Sejmuto: 02.10.2021
Číslo jednací: DUCR-50256/21/Wm
Zodpovídá: Veronika Bednářová