Výběrová řízení na volné pozice v pracovním a služebním poměru

Vytisknout
Kategorie: Kariéra Zpět

Výběrová řízení na volné pozice v pracovním a služebním poměru naleznete v sekci Povinně zveřejňované informace - Kontakty -> Kariéra -> Volná místa nebo můžete kliknout na níže uvedené volné pozice:

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA SLUŽEBNÍ MÍSTO - (DUSSM027) RADA/ODBORNÝ RADA ODDĚLENÍ OSTATNÍCH DRAH A VLEČEK, ÚZEMNÍ ODBOR PRAHA, SEKCE INFRASTRUKTURY

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA SLUŽEBNÍ MÍSTO - (DUSSM085) RADA/ODBORNÝ RADA ODDĚLENÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ DRÁŽNÍCH VOZIDEL, ODBOR DRÁŽNÍCH VOZIDEL A ECM, SEKCE PROVOZNĚ-TECHNICKÁ

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA SLUŽEBNÍ MÍSTO - (DUSSM091)ODBORNÝ RADA ODDĚLENÍ DOPRAVNÍCH, PLYNOVÝCH, TLAKOVÝCH A ZDVIHACÍCH ZAŘÍZENÍ, ODBOR UTZ, SEKCE PROVOZNĚ TECHNICKÁ

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA SLUŽEBNÍ MÍSTO - (DUSSM104) ODBORNÝ RADA ODDĚLENÍ ŽELEZNIČNÍCH VOZIDEL, ODBOR DRÁŽNÍCH VOZIDEL A ECM, SEKCE PROVOZNĚ-TECHNICKÁ

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA SLUŽEBNÍ MÍSTO – (DUSSM002) KONTROLOR VNITŘNÍCH ČINNOSTÍ

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA SLUŽEBNÍ MÍSTO - (DUSSM012) ODBORNÝ REFERENT/VRCHNÍ REFERENT ODDĚLENÍ VNITŘNÍ SPRÁVY ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELE DÚ

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA SLUŽEBNÍ MÍSTO - (DUSSM070)RADA/ODBORNÝ RADA ODDĚLENÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY A PRÁV CESTUJÍCÍCH, ODBOR DRÁŽNÍ DOPRAVY A LICENCÍ, SEKCE PROVOZNĚ-TECHNICKÁ

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ 2. KOLA VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA SLUŽEBNÍ MÍSTO PŘEDSTAVENÉHO – (DUSSM079) VEDOUCÍ ODDĚLENÍ PEVNÝCH ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ, ODBOR UTZ, SEKCE PROVOZNĚ-TECHNICKÁ

Vyvěšeno: 08.09.2021
Sejmuto: 08.09.2021
Číslo jednací:
Zodpovídá: Veronika Bednářová