SPOLEČNÉ POVOLENÍ - „Oprava silnoproudých zařízení v žst. Pelhřimov“

Vytisknout
Kategorie: Úřední deska Zpět

SPOLEČNÉ POVOLENÍ

Drážní úřad, jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon“), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon“) a v souladu s § 94j stavebního zákona

vydává

na základě výsledku provedeného společného územního a stavebního řízení podle § 94p a v souladu s § 115 odst. 1 a odst. 2 stavebního zákona

společné povolení

pro stavbu dráhy:

„Oprava silnoproudých zařízení v žst. Pelhřimov“

Celý článek ve formátu PDF.

Vyvěšeno: 03.09.2021
Sejmuto: 20.09.2021
Číslo jednací: DUCR-49371/21/Wm
Zodpovídá: Veronika Bednářová