OZNÁMENÍ - zahájení společného územního a stavebního řízení - Pelhřimov

Vytisknout
Kategorie: Úřední deska Zpět

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ


Drážní úřad, jako drážní správní úřad, podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon“), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon“) a v souladu s § 94j stavebního zákona, obdržel dne 7. července 2021 žádost stavebníka Správy železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČO: 70994234 - organizační jednotka Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 26, 611 43 Brno, zastoupeného na základě plné moci společností MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc, IČO:64610357 o vydání společného povolení pro stavbu dráhy:


„Oprava silnoproudých zařízení v žst. Pelhřimov“.

 

Celý článek ve formátu PDF.

Vyvěšeno: 26.07.2021
Sejmuto: 11.08.2021
Číslo jednací: DUCR-41747/21/Wm
Zodpovídá: Veronika Bednářová