ROZHODNUTÍ - stavební povolení - Rekonstrukce trati v úseku Kyjice - Chomutov

Vytisknout
Kategorie: Úřední deska Zpět

R O Z H O D N U T Í


Drážní úřad, jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon“), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah
podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon“)
v y d á v á
na základě výsledku provedeného stavebního řízení podle § 115 odst. 1 a odst. 2 stavebního zákona
s t a v e b n í p o v o l e n í
pro stavbu dráhy:
“Rekonstrukce trati v úseku Kyjice - Chomutov“

 

Celý článek ve formátu PDF.

Vyvěšeno: 07.07.2021
Sejmuto: 22.07.2021
Číslo jednací: DUCR-36072/21/Kj
Zodpovídá: Veronika Bednářová