Rozhodnutí o vydání stavebního povolení pro stavbu D35 Hořice - Sadová

Vytisknout
Kategorie: Úřední deska Zpět

ROZHODNUTÍ

Drážní úřad, jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon“), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon“)

vydává
na základě výsledku provedeného stavebního řízení podle § 115 odst. 1 a odst. 2 stavebního zákona
stavební povolení
pro akci:
“D35 Hořice - Sadová“

v rozsahu stavby dráhy:
SO 101.4 Propustek v km 0,620 (pod žel tratí v žkm 27,070)
SO 453 Úprava sdělovacího vedení ČD v km 0,9
SO 463 Přeložka kabelu TO2 a ČD v km 9,79

 

Celý článek ve formátu PDF.

Vyvěšeno: 08.06.2021
Sejmuto: 23.06.2021
Číslo jednací: DUCR-31602/21/Bn
Zodpovídá: Veronika Bednářová