ROZHODNUTÍ - zrušení části dráhy - Štěrboholy

Vytisknout
Kategorie: Úřední deska Zpět

ROZHODNUTÍ

Drážní úřad, jako příslušný drážní správní úřad ve smyslu § 54 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dráhách“), po provedeném správním řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),

ruší

v souladu s § 5 odst. 6 zákona o dráhách, část železniční dráhy – vlečky s původním názvem „OSPAP Hostivař“ tzv. kolej č. 501, v km 0,185 – 0,256 (dále jen „rušená část vlečky“).

Popis rušené části železniční dráhy – vlečky:

Jedná se o část železniční dráhy – vlečky s původním názvem „OSPAP Hostivař“ situovanou na pozemcích společnosti Dopravní rozvojové středisko ČR a.s., IČO 257 10 761, v k. ú. Štěrboholy parc. č. 378/92 a parc. č. 378/114. Rušená část vlečky začíná v km 0,185 koleje č. 501, konkrétně na hranici pozemků parc. č. 378/92 k.ú. Štěrboholy a parc. č. 718/165 k.ú. Dolní Měcholupy, přechází přes celý pozemek parc. č. 378/114 k.ú. Štěrboholy a končí v km 0,256 koleje č. 501, konkrétně na hranici pozemku parc. č. 378/94 k.ú. Štěrboholy.

Rušení se konkrétně týká části koleje č. 501 na pozemcích parc. č. 378/92 a parc. č. 378/114 v k. ú. Štěrboholy v délce 71 m. Celková stavební délka rušené části vlečky je 71 m.

 

Celý článek ve formátu PDF.

Vyvěšeno: 04.06.2021
Sejmuto: 19.06.2021
Číslo jednací: DUCR-31084/21/Lg
Zodpovídá: Zdeněk Kohout