ROZHODNUTÍ - stavební povolení - Masarykova třída – most M10 přes řeku Bystřici

Vytisknout
Kategorie: Úřední deska Zpět

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

Drážní úřad, jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon“), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon“),

rozhodl

na základě výsledku provedeného řízení podle § 115 odst. 4 stavebního zákona takto:

platnost stavebního povolení č.j. DUCR-60289/18/Vi ze dne 17.10.2018

pro stavbu dráhy

Masarykova třída – most M10 přes řeku Bystřici

Vyvěšeno: 02.04.2021
Sejmuto: 16.04.2021
Číslo jednací: DUCR-17728/21/Sj
Zodpovídá: Zdeněk Kohout