ROZHODNUTÍ - stavební povolení - Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová

Vytisknout
Kategorie: Úřední deska Zpět

ROZHODNUTÍ

Drážní úřad, jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon“), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon“)

vydává

na základě výsledku provedeného stavebního řízení podle § 115 odst. 1 a odst. 2 stavebního zákona

stavební povolení

pro stavbu dráhy:

železniční trať v úseku Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová

Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 3.stavba, zdvoukolejnění Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová

 

Celý článek ve formátu PDF.

Vyvěšeno: 17.02.2021
Sejmuto: 03.03.2021
Číslo jednací: DUCR-7605/21/Bn
Zodpovídá: Zdeněk Kohout