OZNÁMENÍ - pokračování stavebního řízení - Tomkovo náměstí

Vytisknout
Kategorie: Úřední deska Zpět

OZNÁMENÍ POKRAČOVÁNÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

veřejnou vyhláškou

Drážní úřad, jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon“), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 písm. b)zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon“), obdržel dne 8. listopadu 2019 žádost stavebníka, Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČ: 65993390 a Statutární město Brno, se sídlem Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno, IČO: 44992785, zastoupeného společností Brněnské komunikace a.s., Renneská /1a, 65768 Brno, bkom@bkom.cz, IČ:60733098, o stavební povolení pro stavbu dráhy:


„1/42 VMO Tomkovo náměstí, 1/42 VMO Rokytova“

 

Celý článek ve fromátu pdf.

Žádost o stavební povolení ve formátu pdf.

Vyvěšeno: 09.02.2021
Sejmuto: 11.03.2021
Číslo jednací: DUCR-7347/21/Os
Zodpovídá: Zdeněk Kohout