OZNÁMENÍ - pokračování stavebního řízení - Dukla vozovna - Hlavní nádraží

Vytisknout
Kategorie: Úřední deska Zpět

OZNÁMENÍ POKRAČOVÁNÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Drážní úřad, jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon“), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon“), obdržel dne 12. listopadu 2020 žádost stavebníka, Dopravní podnik města Pardubic, a. s., Teplého 2141,  532 20 Pardubice, IČ 63217066, o vydání stavebního povolení pro stavbu dráhy:

Pardubice.

Trolejbusová trať Dukla vozovna - Hlavní nádraží

Celý článek ve formátu PDF.

Vyvěšeno: 07.01.2021
Sejmuto: 22.01.2021
Číslo jednací: DUCR-208/21/Hm
Zodpovídá: Zdeněk Kohout