OZNÁMENÍ - stavební povolení - Hradec Králové - Pardubice - Chrudim

Vytisknout
Kategorie: Úřední deska Zpět

I. INFORMACE DLE UST. §9B ODST. 1 ZÁKONA Č. 100/2001 SB.
II. OZNÁMENÍ POKRAČOVÁNÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

 

I. INFORMACE DLE UST. §9B ODST. 1 ZÁKONA Č. 100/2001 SB., O POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, V PLATNÉM ZNĚNÍ (DÁLE JEN ZÁKON EIA) PRO STAVBU DRÁHY:


železniční trať v úseku Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová

“Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 3.stavba, zdvoukolejnění Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová“

 

II. OZNÁMENÍ POKRAČOVÁNÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU


Drážní úřad, jako drážní správní úřad, podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon“), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon“), obdržel dne 12. října 2020 od stavebníka, Správy železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, prostřednictvím organizační jednotky: Správa železnic, státní organizace, Stavební správa východ, Nerudova 1, 77258 Olomouc, IČ:70994234, zastoupené na základě plné moci právnickou osobou: SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 2643/1a, 13000 Praha 3, IČ:25793349, žádost o vydání stavebního povolení pro stavbu dráhy:
železniční trať v úseku Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová

“Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 3.stavba, zdvoukolejnění Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová“

 

Celý článek ve formátu PDF.

Vyvěšeno: 22.12.2020
Sejmuto: 21.01.2021
Číslo jednací: DUCR-74743/20/Bn
Zodpovídá: Jan Linhart