OZNÁMENÍ - Stavební povolení - Nedakonice - Říkovice

Vytisknout
Kategorie: Úřední deska Zpět

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ O UKONČENÍ DOKAZOVÁNÍ

Drážní úřad, jako drážní správní úřad, podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon“), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah
podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon“), obdržel
dne 4. května 2020 žádost stavebníka Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 11000
Praha 1, IČ:70994234 v zastoupení SUDOP BRNO, spol. s r.o., Kounicova 688/26, 60200 Brno,
IČ:44960417 o vydání stavebního povolení pro stavbu dráhy:

“Změna trakční soustavy na AC 25 kV, 50 Hz v úseku Nedakonice - Říkovice“

 

Celý článek ve formátu PDF.

 

Vyvěšeno: 02.12.2020
Sejmuto: 16.12.2020
Číslo jednací: DUCR-68611/20/Nv
Zodpovídá: Jan Linhart