OZNÁMENÍ - ukončení dokazování - Křenovice h.n. - Holubice

Vytisknout
Kategorie: Úřední deska Zpět

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ O UKONČENÍ DOKAZOVÁNÍ

Drážní úřad, jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon“), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah, podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, (dále jen “stavební zákon“) a v souladu s § 94j odst. 1 stavebního zákona, obdržel dne 19. června 2020 žádost stavebníka, Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1, IČ:70994234 v zastoupení DMC Havlíčkův Brod s.r.o., Průmyslová 941/, 58001 Havlíčkův Brod, IČ:25284525, o vydání společného povolení pro stavbu dráhy:

“Sanace železničního spodku Křenovice h.n. - Holubice v km 24,566-25,161 a Rekonstrukce traťové koleje Křenovice h.n. - Holubice v km 24,566-25,161“

 

Celý článek ve formátu PDF.

Vyvěšeno: 24.11.2020
Sejmuto: 08.12.2020
Číslo jednací: DUCR-65200/20/Nv
Zodpovídá: Zdeněk Kohout