OZNÁMENÍ - zahájení územního a stavebního řízení - Čáslav - Třemošnice

Vytisknout
Kategorie: Úřední deska Zpět

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Drážní úřad, jako drážní správní úřad, podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon“), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon“) a v souladu s § 94j odst. 1 stavebního zákona, obdržel dne 6. října 2020 žádost stavebníka : Správa železnic, státní organizace, organizační jednotka : Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9, IČ 70994234 zastoupeného na základě plné moci : PRODIN a.s., Jiráskova 169, 530 02 Pardubice 2, IČ 25292161 o vydání společného povolení pro stavbu dráhy :

k.ú. Čáslav, Vrdy

“Rekonstrukce přejezdu v km 2,140 a km 2,251 trati Čáslav - Třemošnice“

 

Celý článek ve formátu PDF.

Vyvěšeno: 20.11.2020
Sejmuto: 04.12.2020
Číslo jednací: DUCR-66166/20/Ka
Zodpovídá: Zdeněk Kohout