OZNÁMENÍ - pokračování stavebního řízení - Výstavba TNS Stéblová

Vytisknout
Kategorie: Úřední deska Zpět

OZNÁMENÍ POKRAČOVÁNÍ STAVEBNÍHO

ŘÍZENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Drážní úřad, jako drážní správní úřad, podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon“), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon“), obdržel dne 11. června 2020 od stavebníka, Správy železnic, státní organizace, Stavební správy východ, Nerudova 1, 77258 Olomouc, IČ:70994234, zastoupené na základě plné moci právnickou osobou: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionářská 1085/8, 77900 Olomouc, IČ:64610357, žádost o vydání stavebního povolení pro stavbu dráhy:

k.ú. Stéblová

“Výstavba TNS Stéblová“

Celý článek ve formátu PDF.

Vyvěšeno: 20.10.2020
Sejmuto: 03.11.2020
Číslo jednací: DUCR-59914/20/Bn
Zodpovídá: Zdeněk Kohout