OZNÁMENÍ - pokračování stavebního řízení - Změna trakční soustavy na AC 25kV, 50Hz v úseku Nedakonice - Říkovice

Vytisknout
Kategorie: Úřední deska Zpět

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ POKRAČOVÁNÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

Drážní úřad, jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon“), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 písm. b)zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon“), obdržel dne 4. května 2020 žádost stavebníka, Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1, IČ:70994234 v zastoupení SUDOP BRNO, spol. s r.o., Kounicova 688/26, 60200 Brno, IČ:44960417, o stavební povolení pro stavbu dráhy:

“Změna trakční soustavy na AC 25kV, 50Hz v úseku Nedakonice - Říkovice“

Celý článek ve fromátu PDF.

Vyvěšeno: 17.10.2020
Sejmuto: 02.11.2020
Číslo jednací: DUCR-57606/20/Nv
Zodpovídá: Zdeněk Kohout