OZNÁMENÍ - Pokračování společného území a stavebního řízeni - Výstavba odbočky Rajhrad

Vytisknout
Kategorie: Úřední deska Zpět

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ POKRAČOVÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

Drážní úřad, jako drážní správní úřad, podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon“), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon“) a v souladu s § 94j odst. 1 a 2 stavebního zákona obdržel dne 12. února 2020 žádost stavebníka Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1, IČ:70994234 v zastoupení SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, 14200 Praha 4, IČ:04598555 o vydání společného povolení pro stavbu dráhy

“Výstavba odbočky Rajhrad“

Celý článek ve formátu PDF.

Vyvěšeno: 05.09.2020
Sejmuto: 21.09.2020
Číslo jednací: DUCR-50850/20/Nv
Zodpovídá: Zdeněk Kohout