OZNÁMENÍ - Ukončení dokazování Černý Kříž - Nové Údolí

Vytisknout
Kategorie: Úřední deska Zpět

Veřejná vyhláška

Oznámení o ukončení dokazování

Drážní úřad, jako drážní správní úřad podle ustanovení § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dráhách“), obdržel dne 5. 8. 2020 od právnické osoby Dr. ZENKL s.r.o. se sídlem Šibenička 808, 251 64 Mnichovice, IČO 616 78 937, která zastupuje na základě plné moci fyzickou osobu, kterou je Mgr. Pavel Kosmata, bytem Koželužská 163, 384 11 Netolice, nar. 10. 9. 1966, žádost o změnu kategorie regionální dráhy a její zařazení do kategorie místní dráha. Jedná se o kolej, která je zaústěna do regionální dráhy Černý Kříž - Nové Údolí v dopravně Nové Údolí pokračováním koleje č. 1a v km 69,981.

 

Celý článek ve formátu PDF.

Vyvěšeno: 07.09.2020
Sejmuto: 22.09.2020
Číslo jednací: DUCR-50033/20/Bg
Zodpovídá: Zdeněk Kohout