USNESENÍ - Změna kategorie části regionální dráhy Černý Kříž – Nové Údolí v dopravně Nové Údolí

Vytisknout
Kategorie: Úřední deska Zpět

Veřejná vyhláška

USNESENÍ

Drážní úřad, jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů,

rozhodl

podle ustanovení § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), že správní řízení ve věci změny kategorie části regionální dráhy Černý Kříž – Nové Údolí v dopravně Nové Údolí

zastavuje.

Právnická osoba Dr. ZENKL s.r.o. se sídlem Šibenička 808, 251 64 Mnichovice, IČO 616 78 937, jež zastupuje na základě plné moci fyzickou osobu, kterou je Mgr. Pavel Kosmata, bytem Koželužská 163, 384 11 Netolice, nar. 10. 9. 1966, písemným podáním č.j. 09-08-20 ze dne 4. 8. 2020 požádala o zastavení správního řízení v dané věci podle § 66 odst. 1 písm. a) správního řádu.

 

Celý článek ve formátu PDF.

Vyvěšeno: 07.09.2020
Sejmuto: 22.09.2020
Číslo jednací: DUCR-45752/20/Bg
Zodpovídá: Zdeněk Kohout