USNESENÍ - ZMĚNA KATEGORIE DRÁHY

Vytisknout
Kategorie: Úřední deska Zpět

Veřejná vyhláška

USNESENÍ

Drážní úřad, jako drážní správní úřad podle § 54 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dráhách“),
rozhodl
podle § 64 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), že správní řízení ve věci změny kategorie regionální dráhy na kategorii vlečka
přerušuje
současně s výzvou k odstranění nedostatků žádosti č.j. DUCR-42554/20/Bg ze dne 27. 7. 2020, adresovanou žadateli – právnické osobě Dr. ZENKL s.r.o. se sídlem Šibenička 8058, 251 64 Mnichovice, IČO 616 78 937. Pokud nebudou nedostatky odstraněny ve lhůtě stanovené ve výše uvedené výzvě Drážního úřadu, bude podle § 66 odst. 1 písm. c) správního řádu řízení zastaveno.

Celý článek ve formátu PDF.

Vyvěšeno: 29.07.2020
Sejmuto: 17.08.2020
Číslo jednací: DUCR-43088/20/Bg
Zodpovídá: Jan Linhart