ROZHODNUTÍ - MODERNIZACE PARDUBICE

Vytisknout
Kategorie: Úřední deska Zpět

ROZHODNUTÍ

Drážní úřad, jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon“), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon“)
vydává
na základě výsledku provedeného stavebního řízení podle § 115 odst. 1 a odst. 2 stavebního zákona
stavební povolení pro stavbu dráhy: k.ú. Pardubice a k.ú. Svítkov “Modernizace železničního uzlu Pardubice“

Celý článek ve formátu PDF

Vyvěšeno: 27.07.2020
Sejmuto: 11.08.2020
Číslo jednací: DUCR-41686/20/Bn
Zodpovídá: Jan Linhart