ROZHODNUTÍ - Babice - Staré Město

Vytisknout
Kategorie: Úřední deska Zpět

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ


Drážní úřad, jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon“), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon“) “) a ve spojení se zákonem č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí, a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPVŽP“)
vydává
na základě výsledku provedeného stavebního řízení podle § 115 odst. 1 a odst. 2 stavebního zákona
stavební povolení

pro stavbu dráhy: “D55 (R55) 5507 Babice - Staré Město“

Celý článek ve formátu PDF.

Vyvěšeno: 23.06.2020
Sejmuto: 07.07.2020
Číslo jednací: DUCR-31531/20/Nv
Zodpovídá: Jan Linhart