OZNÁMENÍ - Oprava kabelového rozvodu 6kV Valašské Meziříčí - Hostašovice

Vytisknout
Kategorie: Úřední deska Zpět

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

SPOLEČNÉ POVOLENÍ

Drážní úřad, jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon“), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon“) a v souladu s § 94j odst. 1 stavebního zákona

vydává

na základě výsledku provedeného společného územního a stavebního řízení podle § 94p odst. 1 stavebního zákonaspolečné povolení

pro stavbu dráhy:

“Oprava kabelového rozvodu 6kV Valašské Meziříčí - Hostašovice“

Vyvěšeno: 22.05.2020
Sejmuto: 05.06.2020
Číslo jednací: DUCR-27835/20/Eh
Zodpovídá: Zdeněk Kohout