OZNÁMENÍ - DUCR-26441/20/Ks

Vytisknout
Kategorie: Úřední deska Zpět

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ

VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Drážní úřad, jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah a stavby na dráze podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/20066 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), obdržel dne 13. května 2020 žádost Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvkové organizace, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČ:65993390 zastoupené na základě plné moci Sdružením IBR+SGS+BUNG-AG+BUNG-CZ_TDI, Čechova 1467/59a, 37001 České Budějovice, IČ:25023446 o změnu stavby o změnu stavby před jejím dokončením - prodloužení platnosti stavebního povolení pro stavbu dráhy:

“D3 0310/II Hodějovice - Třebonín v rozsahu SO 661, SO 662, SO 663“

Celý článek ve fromátu PDF.

Vyvěšeno: 15.05.2020
Sejmuto: 31.05.2020
Číslo jednací: DUCR-26441/20/Ks
Zodpovídá: Zdeněk Kohout