SPOLEČNÉ POVOLENÍ - DUCR-13922/20/Sg

Vytisknout
Kategorie: Úřední deska Zpět

SPOLEČNÉ POVOLENÍ

VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Drážní úřad jako drážní správní úřad (dále jen „DÚ“) podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a současně jako speciální stavební úřad pro stavby drah podle § 7 odst. 1 téhož zákona a podle § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen „stavební zákon“), a podle § 94j odst. 1 stavebního zákona, vydává na základě výsledku provedeného společného územního a stavebního řízení podle § 94p a podle § 115 odst. 1 a 2 stavebního zákona

společné povolení

pro stavbu dráhy

„Výstavba PZS v km 42,904 (P512) a 44,858 (P514) trati Protivín - Zdice“

 

Celý článek ve formátu PDF.

Vyvěšeno: 18.03.2020
Sejmuto: 03.04.2020
Číslo jednací: DUCR-13922/20/Sg
Zodpovídá: Zdeněk Kohout