OZNÁMENÍ - DUCR-13993/20/Ve

Vytisknout
Kategorie: Úřední deska Zpět

Veřejná vyhláška

Oznámení o zahájení správního řízení

Drážní úřad, jako drážní správní úřad podle ustanovení § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dráhách“),

oznamuje

podle ustanovení § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“), že dne 29. 1. 2020 na základě žádosti společnosti Railway Capital, a.s., se sídlem Plzeňská 157/98, 150 00 Praha 5, IČO 241 58 071, která zastupuje na základě plné moci vlastníka dráhy společnost TMŽ s.r.o., se sídlem Polská 1271/14, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO 066 33 404, bylo zahájeno správní řízení ve věci změny kategorie regionální dráhy:

Čejč – Uhřice u Kyjova

Celý článek ve formátu PDF.

Vyvěšeno: 11.03.2020
Sejmuto: 26.03.2020
Číslo jednací: DUCR-13993/20/Ve
Zodpovídá: Zdeněk Kohout