ROZHODNUTÍ - DUCR-8729/20/Pl

Vytisknout
Kategorie: Úřední deska Zpět

ROZHODNUTÍ

Drážní úřad, jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon“), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon“)

vydává

na základě výsledku provedeného stavebního řízení podle § 115 odst. 1 a odst. 2 stavebního zákona

stavební povolení

pro stavbu dráhy:

Teplice

„Rozšíření trolejbusových tratí v Teplicích – stavba 2“

Celý článek ve formátu pdf.

Vyvěšeno: 14.02.2020
Sejmuto: 28.02.2020
Číslo jednací: DUCR-8729/20/Pl
Zodpovídá: Zdeněk Kohout