OZNÁMENÍ - DUCR-3388/20/Vb

Vytisknout
Kategorie: Úřední deska Zpět

OZNÁMENÍ POKRAČOVÁNÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Drážní úřad, jako drážní správní úřad, podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon“), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon“), obdržel dne 17. července 2019 žádost stavebníka Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČ:70994234 (Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČ:70994234 – změna názvu vlastníka stavby k 1. 1. 2020) v zastoupení: SUDOP BRNO, spol. s.r.o., Kounicova 688/26, 602 00 Brno, IČ: 44960417 a Ing. Pavlíny Činčurové, Sportovní 364, 664 43 Želešice, IČ: 76209563, o vydání stavebního povolení pro stavbu dráhy:

 “Elektrifikace trati vč. PEÚ Brno – Zastávka u Brna, 1. etapa“

Celý článek ve formátu PDF.

Vyvěšeno: 12.02.2020
Sejmuto: 28.02.2020
Číslo jednací: DUCR-3388/20/Vb
Zodpovídá: Zdeněk Kohout