OZNÁMENÍ - DUCR-5422/20/Sg

Vytisknout
Kategorie: Úřední deska Zpět

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Drážní úřad jako drážní správní úřad ve smyslu § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah podle § 7 odst. 1 téhož zákona a § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), obdržel dne 10. 9. 2019 od obchodní firmy „Správa železniční dopravní cesty, státní organizace“, organizační jednotka „Stavební správa západ“ se sídlem Praha 9, Sokolovská 278/1995, PSČ 19000, IČO 70994234, zastoupené obchodní firmou „ATE, s.r.o.“ se sídlem Cheb, Wolkerova 2425/14, PSČ 35002, IČO 48360473 na základě plné moci, žádost o vydání společného povolení pro stavbu dráhy
“Výstavba PZS v km 42,904 (P512) a 44,858 (P514) trati Protivín - Zdice“

Celý článek ve formátu PDF.

Vyvěšeno: 05.02.2020
Sejmuto: 21.02.2020
Číslo jednací: DUCR-5422/20/Sg
Zodpovídá: Zdeněk Kohout