OZNÁMENÍ - DUCR-1154/20/Pl

Vytisknout
Kategorie: Úřední deska Zpět

OZNÁMENÍ POKRAČOVÁNÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Drážní úřad, jako drážní správní úřad, podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon“), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon“), obdržel dne 23. října 2019 žádost stavebníka: Statutární město Teplice, Náměstí Svobody 2/2, 415 95 Teplice, IČ: 00266621, zastoupeného společností: PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4, IČ: 45272387 o vydání stavebního povolení pro stavbu dráhy:

Teplice

„Rozšíření trolejbusových tratí v Teplicích – stavba 2“

Celý článek ve formátu pdf.

Vyvěšeno: 10.01.2020
Sejmuto: 24.01.2020
Číslo jednací: DUCR-1154/20/Pl
Zodpovídá: Zdeněk Kohout