ROZHODNUTÍ - DUCR-50465/19/Eh

Vytisknout
Kategorie: Úřední deska Zpět

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ

Drážní úřad, jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon“), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon“) vydává na základě výsledku provedeného stavebního řízení podle § 115 odst. 1 a odst. 2 stavebního zákona stavební povolení pro stavbu dráhy:

“Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba“

Celý článek ve formátu PDF.

Vyvěšeno: 25.09.2019
Sejmuto: 09.10.2019
Číslo jednací: DUCR-50465/19/Eh
Zodpovídá: Jan Linhart