OZNÁMENÍ - DUCR-48295/19/Lj

Vytisknout
Kategorie: Úřední deska Zpět

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O POVOLENÍ ODSTRANĚNÍ STAVBY VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Drážní úřad, jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon“), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon“), oznamuje podle § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “správní řád“), všem známým účastníkům řízení zahájení řízení o povolení odstranění stavby dráhy:


Čakovice, obec Praha “odstranění části vlečky "Městská vlečka Praha-Čakovice"“

Celý článek ve formátu PDF

Vyvěšeno: 10.09.2019
Sejmuto: 25.09.2019
Číslo jednací: DUCR-48295/19/Lj
Zodpovídá: Jan Linhart